Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Łączy nas taniec
Łączy nas taniec
Projekt służył zacieśnieniu więzi i nawiązaniu współpracy między krajem preszowskim a województwem podkarpackim. W ramach realizacji projektu zorganizowane zostały warsztaty taneczne po obu stronach granicy, dzięki którym młodzież miała okazję nauczyć się tańców rzeszowskich oraz tańców z okolic Zemplina. Efektem warsztatów był wspólny program artystyczny złożony z tańców polskich i słowackich.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-06-2017
Zakończenie projektu
31-12-2017
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0085
Budżet kwalifikowalny
97 128,18 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
82 558,95 EUR

Sukcesy projektu

  1. Warsztaty tańca ludowego oraz koncert młodzieży polskiej i słowackiej w Rzeszowie.
  2. Organizacja warsztatów dla młodzieży słowackiej.
  3. Koncert młodzieży słowackiej i polskiej w Filharmonii Podkarpackiej.
  4. Warsztaty tańca ludowego oraz koncert młodzieży polskiej i słowackiej we Vranowie nad Topl'ou.
  5. Stworzenie otwartego elektronicznego katalogu zespołów artystycznych kultywujących tradycje w kraju preszowskim i województwie podkarpackim.

Partner wiodący

Partnerzy projektu

Galeria

Lokalizacja projektu