Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
GreenFilmTourism
Czy wiesz, że na obszarze polsko-słowackiego pogranicza powstało ponad 1000 filmów? Odkąd filmowcy dostrzegli potencjał tego obszaru i zaczęły powstawać znane z ekranów kin filmy, turystyka filmowa rozwija się prężniej. GreenFilmTourism to inicjatywa promocji i zrównoważonego rozwoju filmowego dziedzictwa obszaru polsko-słowackiego pogranicza.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
E-produkty i e-usługi
Rozpoczęcie projektu
01-11-2020
Zakończenie projektu
31-10-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0143/17
Budżet kwalifikowalny
908 552,65 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
772.269,75 EUR

Sukcesy projektu

Partnerzy projektu planują:

  • stworzyć internetowy portal wiedzy wraz z bazami danych na temat filmowego dziedzictwa,
  • wytyczyć i zaprezentować za pomocą cyfrowej mapy transgraniczny szlak filmowego dziedzictwa, uwzględniający interesujące miejsca i inspiracje filmowe,
  • przeprowadzić szeroką kampanię edukacyjno-informacyjną (seminaria, spotkania branżowe, wizyty studyjne, media społecznościowe, gra planszowa),
  • opracować rekomendowane rozwiązania proekologiczne dla przyszłych produkcji filmowych (przewodnik, warsztaty).

Partner wiodący

Partnerzy projektu

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe