Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
GreenFilmTourism
Czy wiesz, że na obszarze polsko-słowackiego pogranicza powstało ponad 1000 filmów? Odkąd filmowcy dostrzegli potencjał tego obszaru i zaczęły powstawać znane z ekranów kin filmy, turystyka filmowa rozwija się prężniej. GreenFilmTourism to inicjatywa promocji i zrównoważonego rozwoju filmowego dziedzictwa obszaru polsko-słowackiego pogranicza.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
E-produkty i e-usługi
Rozpoczęcie projektu
01-11-2020
Zakończenie projektu
31-10-2022
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-18-0143/17
Budżet kwalifikowalny
908 552,65 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
772.269,72 EUR

Sukcesy projektu

Cel projektu: Pogranicze jest bardzo bogate w kulturę filmową. Jednak ta część dziedzictwa nie jest popularyzowana. Projekt jest odpowiedzią na nieskuteczną promocję potencjału filmowego dziedzictwa kulturowego i brak ujednoliconych narzędzi oraz wystarczającej świadomości sektora filmowego odnośnie wpływu faz produkcji filmowej na środowisko przyrodnicze.

Odpowiedź na potrzeby kulturowe: Partnerzy udostępniają internetowy portal wiedzy wraz z bazami danych na temat filmowego dziedzictwa. Wytyczyli transgraniczny szlak filmowego dziedzictwa, uwzględniający interesujące miejsca i inspiracje filmowe w formie cyfrowej mapy. Opracowują dostosowywane do zmieniającej się sytuacji rekomendowane rozwiązania proekologiczne dla przyszłych produkcji filmowych (przewodnik, warsztaty). Ponadto prowadzą szeroką kampanię edukacyjno-informacyjną (seminaria, spotkania branżowe, wizyty studyjne, media społecznościowe, gra planszowa). To wszystko sprzyja rozwojowi oferty kulturowo-przyrodniczej pogranicza, w szczególności turystyki filmowej, która oddziałuje na inne dziedziny gospodarki.

Partner wiodący

Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Bielsku-Białej

Cieszyńska 365
43-382 Bielsko-Biała
+48 33 81 69 162
biuro@arrsa.pl
www.arrsa.pl

Partnerzy projektu

Inovačné partnerské centrum

Hlavná 139
080 01 Prešov
+421 51 70 81 905
info@ipcpo.sk
www.ipcpo.sk

Regionálne poradenské a informačné centrum Prešov

Raymanova 9
080 01 Prešov
+421 05 17 56 03 80
rpic@rpicpo.sk
www.rpicpo.sk

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA w Rzeszowie

Szopena 51
35-959 Rzeszów
+48 17 86 76 200
info@rarr.rzeszow.pl
www.rarr.rzeszow.pl

Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie

S. Okrzei 7
35-002 Rzeszów
+48 17 853 52 57
wdk@podkarpackie.pl
www.wdk.kulturapodkarpacka.pl

Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu

Długosza 3
33-300 Nowy Sącz
+48 18 44 82 610
instytut@europakarpat.pl
www.mcksokol.pl

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe