Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova
Projekt obejmował działania dążące do poprawy atrakcyjności turystycznej Krosna i Presova. W samym centrum Krosna została usytuowana nowa atrakcja - makieta/model historyczny miasta z przełomu XVI i XVII w. Po stronie słowackiej dla odwiedzających miasto stworzono multimedialną aplikację oraz miejsce, w którym za pośrednictwem wirtualnej rzeczywistości, przekazywane są informacje o historii i ciekawych zabytkach. Zrealizowano także lekcje historyczne dla dzieci i młodzieży ze szkół w Krośnie i Presovie, ramach których przeprowadzono konkursy.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-06-2018
Zakończenie projektu
30-11-2019
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/II/B/0125
Budżet kwalifikowalny
116 526,51 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
99 047,53 EUR

Sukcesy projektu

  1. Wykonanie makiety renesansowego Krosna.
  2. Organizacja lekcji historycznych w Krośnie i Presovie.
  3. Stworzenie aplikacji multimedialnej Interaktywny przewodnik po Preszowie
  4. Organizacja cyklu wykładów z historii i kultury miasta dla dzieci i młodzieży z 12 szkół preszowskich.

Partner wiodący

Gmina Miasto Krosno

Lwowska 28 A
38-400 Krosno
+48 13 43 67 543
um@um.krosno.pl
www.krosno.pl

Partnerzy projektu

Mesto Prešov

Hlavná 2907/73
080 01 Prešov
+421 51 31 00 111
mesto.radnica@presov.sk
www.presov.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe