Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Geocoin nową jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza
Wykorzystanie narzędzi internetowych jest coraz popularniejsze przy tworzeniu produktów turystycznych. Idąc za tym trendem, partenerzy mikroprojektu opracowali 4 nowe aplikacje - Karpacka Gildia, Skarb Ziemi Lubaczowskiej, Skarb Sobieskiego i Tajemnice Karpat. Są to niezwykłe gry typu LARP, wykorzystujące questy i rozszerzoną rzeczywistość, proponujące atrakcyjny sposób zwiedzania, stanowiąc jednocześnie niezwykłą formę turystyki i promocji regionu. Pozwala to dotrzeć do młodego odbiorców oraz zachować w nienaruszonym stanie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-07-2018
Zakończenie projektu
30-06-2019
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/II/B/0124
Budżet kwalifikowalny
112 840,20 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
95 914,17 EUR

Sukcesy projektu

  1. Opracowanie i wdrożenie historycznej gry geocoin i planszowej "Karpacka Gildia".
  2. Opracowanie i wdrożenie gry geocoin "Skarby Ziemi Lubaczowskiej" poprzez zaadaptowanie 8 istniejących na terenie Ziemi Lubaczowskiej guestów.
  3. Opracowanie gry LARP i geocoin "Skarb Sobieskiego".
  4. Opracowanie gry geocoin "Tajemnice Karpat".
  5. Organizacja I transgranicznego festiwalu gier terenowych i nowych technologii w turystyce na terenie ziemi lubaczowskiej.

Partner wiodący

Gmina Wojaszówka

Wojaszówka 115
38-471 Wojaszówka
+48 13 43 85 016
urzad@wojaszowka.pl

Partnerzy projektu

Obec Holčíkovce

Holčíkovce 40
094 05 Holčíkovce
+421 57 48 87 140
ocu@holcikovce.sk
www.holcikovce.sk

Galeria

Strona internetowa projektu:

https://geocoinpro.com/

Lokalizacja projektu