Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Twoje miejsca. Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik- Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych
Szlak Wielokulturowy, Szlak Wielkich Wydarzeń Historycznych, Szlak Ziemiański, Szlak Kultury Mieszczańskiej oraz Szlak Dziedzictwa Zapomnianego - tych pięć transgranicznych produktów turystycznych powstało w oparciu o obiekty dziedzictwa kulturowego. Każdy z nich został oznaczony za pomocą tablic informacyjnych. Dodatkowo w ramach działań projektowych powstała strona internetowa oraz przewodnik, prezentujący 85 najciekawszych miejsc oraz obiektów powiatu jarosławskiego i Svidnika.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-07-2018
Zakończenie projektu
30-06-2019
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/II/A/0123
Budżet kwalifikowalny
58 425,00 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 661,25 EUR

Sukcesy projektu

  1. Utworzenie Szlaku Wielokulturowego.
  2. Utworzenie Szlaku Wielkich Wydarzeń Historycznych.
  3. Utworzenie Szlaku Kultury Mieszczańskiej.
  4. Utworzenie Szlaku Dziedzictwa Zapomnianego.
  5. Wykonanie przewodników po nowych produktach turystycznych w formie publikacji oraz portalu internetowego.

Partner wiodący

Powiat Jarosławski

Jana Pawła II 17
37-500 Jarosław
+421 16 62 46 200
powiat.jaroslawski.pl

Partnerzy projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galeria

Film

Strona internetowa projektu:

www.jaroslawski.pl

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe