Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae
Odkrywanie i poznawanie zasobów naturalnych, edukacji z zakresu przetwarzania i wykorzystywania ziół w dietetyce, lecznictwie i kosmetologii przyczyniła się do upowszechnienia wiedzy na temat szeroko pojętego zielarstwa. Poszukiwanie smotrawy okazałej (telekiae speciosae) - symbolu wschodniosłowackiego Obszaru Chronionego Krajobrazu Vyhorlat - po obu stronach granicy stało się początkiem interesującej lekcji przyrodniczo - kulturowej mającej na celu rozbudzenie ciekawości na świat otaczającej nas przyrody. Natomiast powstały w ramach projektu Szlak karpackich ziół stał się znakomitym uzupełnieniem już istniejących szlaków.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-09-2018
Zakończenie projektu
31-08-2019
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/II/A/0119
Budżet kwalifikowalny
57 991,42 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 292,70 EUR

Sukcesy projektu

  1. Opracowanie mapy ziół karpackich jako e-narzędzia.
  2. Stworzenie Ogrodu Ziół Karpackich.
  3. Organizacja konferencji "Szlak karpackich ziół".
  4. Organizacja konkursu fotograficznego.

Partner wiodący

I Liceum Ogólnokształcące im. ks. Stanisława Konarskiego w Rzeszowie

3 Maja 15
35-030 Rzeszów
+48 17 74 82 820
1lo.rzeszow.pl 

Partnerzy projektu

Gymnázium DH Komenského

Komenského 16
089 01 Svidník
+421 54 75 21 036
skola@gdh.sk
www.gdh.edupage.org

Galeria

Strona internetowa projektu:

http://karpackieziola.1lo.rzeszow.pl/ziola/

Lokalizacja projektu