Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Piękno, którym chcemy się dzielić – szlakiem Wojaka Szwejka
W centrum miejscowości Fredropol dzięki mikroprojektowi powstał reprezentacyjny skwer, który nawiązuje do historii rodziny Fredrów. Skwer wraz z drewnianymi altankami, ławkami, ozdobną roślinnością zaprojektowany został w kształcie herbu Fredropola. W partnerskiej gminie Lubisa na Słowacji, została wykonana podobna inwestycja w hołdzie Michałowi Kováč - pierwszemu prezydentowi Słowacji, który przyszedł na świat w tej miejscowości. Realizacja projektu przyczyniła się do promocji oferty turystycznej opartej na formie turystyki rowerowej. Dodatkowo wspólnie zostały zorganizowane transgraniczne imprezy.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-06-2018
Zakończenie projektu
30-09-2019
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/II/B/0116
Budżet kwalifikowalny
123 227,32 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
99 998,96 EUR

Sukcesy projektu

  1. Budowa skweru im. Aleksandra Fredry wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz miejscem obsługi rowerzystów.
  2. Rozbudowa placu im. Michala Kováč o wiatę i miejsce obsługi rowerzystów.
  3. Budowa tablicy z mapami turystycznymi partnerskich miejscowości oraz tablicy z przebiegiem trasy rowerowej „Śladami dobrego żołnierza Szwejka”, a także trasami łączącymi miejscowość Lubisa i Fredropol.
  4. Organizacja imprez promujących szlak śladami Wojaka Szwejka w Polsce i na Słowacji.
  5. Organizacja rajdu rowerowego na trasie „Dobrego Wojaka Szwejka”.
  6. Organizacja warsztatów podsumowujących projekt.

Partner wiodący

Gmina Fredropol

Fredropol 15
37-734 Fredropol
+48 16 67 19 817
fredropol.pl 

Partnerzy projektu

Obec Ľubiša

Ľubiša 129
067 11 Ľubiša
+421 91 87 51 671
obeclubisa@obeclubisa.sk
obeclubisa.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu