Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
KARPACKIE PLENERY MALARSKIE
Projekt został opracowany z myślą o artystach - amatorach. Dzięki zaplanowanym działaniom mieli oni okazję odzwierciedlić piękno przyrody i bogactwo dziedzictwa kulturowego i historycznego Pogórza Karpackiego. W mikroprojekcie powstało 40 niezwykłych obrazów, które przedstawiają malownicze krajobrazy i zabytki rejonu pogranicza. Wśród efektów realizacji projektu, należy wskazać wzajemną wymianę doświadczeń oraz wzbogacenie umiejętności artystów.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-05-2018
Zakończenie projektu
31-03-2019
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/II/B/0114
Budżet kwalifikowalny
17 896,50 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
15 212,01 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja Słowacko-Polskiego Pleneru Malarskiegow Stropkovie.
  2. Organizacja Polsko-Słowackiej Konferencji w Krasnej w gminie Korczyna.

Partner wiodący

Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie

Rynek 18a
38-420 Korczyna
+48 13 43 54 384
gok@korczyna.pl

Partnerzy projektu

Mesto Stropkov

Hlavna 38/2
091 01 Stropkov
+421 54 48 68 800
mesto@stropkov.sk
www.stropkov.sk

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe