Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Turystyka przyrodnicza bez granic
Celem głównym projektu było zwiększenie możliwości wykorzystania atrakcyjności turystycznej pogranicza. Organizacja 10 przyrodniczych warsztatów terenowych, wizyty studyjnej, przygotowanie pakietów ofert po obszarze pogranicza przyczyniło się stworzenia spójnej oferty, a w rezultacie do wsparcia rozwoju turystyki. Z kolei stworzona aplikacja na telefon ukazuje najciekawsze elementy świata przyrodniczego pogranicza polsko-słowackiego i rozpowszechniania informacje na ich temat.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-10-2018
Zakończenie projektu
30-09-2019
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/II/B/0109
Budżet kwalifikowalny
80 469,06 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
68 398,69 EUR

Sukcesy projektu

  1. Opracowanie narzędzi (w tym pakiety, filmy, aplikacja) mogących przyczynić się do popularyzacji turystyki przyrodniczej oraz możliwości jej wykorzystania jako czynnika zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego na pograniczu polsko-słowackim.
  2. Upowszechnienie wiedzy wśród lokalnej społeczności i turystów (poprzez warsztaty, seminarium, wizytę studyjną) na tematy związane z dziedzictwem przyrodniczym obszarów pogranicza oraz promocja turystyki przyrodniczej.
  3. Utworzenie zorganizowanej i trwałej sieci współpracy między polską i słowacką społecznością, w tym pomiędzy partnerami Projektu (wspólna realizacja, wizyta studyjna). Realizacja poszczególnych celów pozwoli na upowszechnienie turystyki przyrodniczej jako jednej z form spędzania wolnego czasu, z drugiej zaś strony będzie służyć zaciśnięciu współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy społecznościami polsko – słowackiego pogranicza. Dzięki zaplanowanym działaniom w Projekcie wiedza o potencjale przyrodniczym pogranicza polsko– słowackiego stanie się bardziej dostępna nie tylko dla społeczności lokalnych po obu stronach granicy, ale również dla wszystkich odwiedzających te tereny (np. turyści). Zaplanowane działania, przyczyniają się do zacieśnienia współpracy pomiędzy społecznościami/ instytucjami po obu stronach granicy oraz znoszenia barier w kontaktach społeczności przygranicznych i budowanie integracji i potencjału.

Partner wiodący

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“

Rynek 16/1
35-064 Rzeszów
+48 17 85 28 526
info@procarpathia.pl
www.procarpathia.pl

 

Partnerzy projektu

Detská organizácia Fénix, o.z. Územná organizácia Snina

Gagarinova 1559/4
069 01 Snina
+421 91 74 25 648
snina@do-fenix.sk
www.do-fenix.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu