Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Aktywność inspirowana dziedzictwem przyrodniczym pogranicza polskosłowackiego
Głównym działaniem w mikroprojekcie była organizacja rajdu rowerowego dla mieszkańców pogranicza polsko-słowackiego. Została także wydana publikacja, w której zaprezentowano szlaki i ścieżki rowerowe, a także atrakcje przyrodnicze oraz kulturowe regionu wraz z mapami i wskazówkami dla turystów. Projekt przyczynił się do popularyzacji aktywnego spędzania czasu w otoczeniu przyrody oraz bezpośredniego poznawania ludności polskiej i słowackiej.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-07-2018
Zakończenie projektu
30-04-2019
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/II/A/0107
Budżet kwalifikowalny
54 679,65 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
46 477,70 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja czteroodcinkowego rajdu rowerowego szlakiem pogranicza polsko-słowackiego.
  2. Wydanie publikacji książkowej z mapami zawierającej opisy szlaków, tras i ścieżek rowerowych.
     

Partner wiodący

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”

Bernardyńska 10
35-959 Rzeszów
+48 88 19 17 710
biuro@aglomeracjarzeszowska.pl
www.aglomeracjrzeszowska.pl

Partnerzy projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galeria

Lokalizacja projektu