Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Promocja dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza wśród młodzieży
Partnerzy mikroprojektu podjęli się organizacji dwóch obozów wędrownych oraz cyklu spotkań z podróżnikami dla młodzieży szkolnej. Dla dorosłych zorganizowano konferencję naukową, w trakcie której pochylono się nad problemem przywrócenia zainteresowania wśród młodzieży spędzaniem wolnego czasu na łonie przyrody. Końcowym etapem realizacji działań projektu były imprezy plenerowe, które przybliżyły mieszkańcom historię związaną z pograniczem polsko-słowackim. Uczestnikami działań mogły być osoby z niepełnosprawnościami - wnioskodawca, zaplanował odpowiednie rozwiązania techniczne i organizacyjne.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-08-2018
Zakończenie projektu
30-06-2019
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/II/A/0102
Budżet kwalifikowalny
60 016,62 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 999,84 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja dla młodzieży obozów wędrownych po górach.
  2. Organizacja otwartych imprez plenerowych - „Pogranicze dawniej i dziś”.
  3. Organizacja konferencji dot. promocji aktywności w środowisku dzieci i młodzieży.
  4. Organizacja cyklu 10 spotkań uczniów z podróżnikami.

Partner wiodący

Partnerzy projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galeria

Lokalizacja projektu