Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Integracja poprzez edukację
Wspólna realizacja projektu miała na celu wzbogacenie oferty szkoleniowej i edukacyjnej na poziomie kształcenia ponadobowiązkowego. Partnerzy umożliwili ludności pogranicza zdobycie umiejętności i kwalifikacji ułatwiających znalezienie pracy oraz poprawić efektywność wykorzystania zasobów regionu. W ramach projektu partnerzy wspólnie opracowali i przeprowadzili promocję oferty edukacji zawodowej, a także zorganizowali kursy i szkolenia.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
31-03-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/3/I/B/0095
Budżet kwalifikowalny
87 822,00 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
74 648,69 EUR

Sukcesy projektu

  1. Opracowanie wspólnych transgranicznych programów edukacyjnych i inicjatyw dla beneficjentów edukacji zawodowej.
  2. Wzmocnienie potencjału i generacja szans na lepsze powiązanie ponadobowiązkowej oferty edukacyjnej z możliwością zatrudnienia w opartym na wspólnym dziedzictwie sektorze usługowym.
  3. Wzbogacenie oferty szkoleniowej i edukacyjnej.
  4. Zwiększenie możliwości uczenia się przez całe życie, ułatwiające znalezienie miejsc pracy oraz efektywne wykorzystanie zasobów pogranicza.

Partner wiodący

Rycerski i Szpitalny Zakon św. Łazarza z Jerozolimy

Grodzka 45A
38-400 Krosno
+48 69 79 13 232
lazarus.pl

Partnerzy projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Lokalizacja projektu