Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Przedsiębiorcze pogranicze – polsko-słowacka inicjatywa edukacyjna
W ramach projektu stworzono i wykorzystano do nauki przedsiębiorczości dwie w pełni wyposażone firmy symulacyjne w ramach struktury partnerów projektu. Włączenie szkoleń stacjonarnych i e-learningowych do edukacji zawodowej miało pozytywny wpływ na promowanie korzyści wynikających z kształcenia ustawicznego i zainteresowania samozatrudnieniem.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-07-2017
Zakończenie projektu
30-06-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/3/I/B/0094
Budżet kwalifikowalny
87 905,64 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
74 719,79 EUR

Sukcesy projektu

1. Działania szkoleniowe w Polsce oraz stworzenie firmy symulacyjnej.
2. Organizacja kursów (składających się z szkolenia stacjonarnego i e-learningowego).
3. Powstanie w ZSKU w Krośnie i w HOS Bardejov w pełni wyposażonych firm symulacyjnych.
4. Organizacja konferencji, podczas której zaprezentowane zostały informacje o przebiegu i efektach projektu oraz kursy na platformie Moodle.

Partner wiodący

Zespół Szkół Kształcenia Ustawicznego w Krośnie

Czajkowskiego 49
38-400 Krosno
+48 13 43 68 821

Partnerzy projektu

Hornošarišské osvetové stredisko Bardejov

Rhodyho 6
085 01 Bardejov
+421 54 47 22 275
hosbardejov@gmail.com 

www.hosbardejov.sk

Galeria

Strona internetowa projektu:

www.przedsiebiorczepogranicze.cku.krosno.pl/

Lokalizacja projektu