Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Przedsiębiorczość alternatywą zawodowego przygotowania młodzieży
Dzięki realizacji mikroprojektu uczniowie szkół z powiatu rzeszowskiego oraz miasta Svidnik zdobyli nowe, cenne kwalifikacje, a nauczyciele i pracownicy urzędów uzyskali dostęp do wiarygodnych danych i informacji przydatnych w pracy w obszarze edukacji. W ramach realizacji mikroprojektu przeprowadzono m.in. cykl szkoleń dla młodzieży uczęszczających do końcowych klas. Istotnym elementem projektu były badania sondażowe wśród młodzieży, które pozwoliły na lepsze poznanie ich planów edukacyjnych i potrzeb w zakresie kształcenia. Na zakończenie realizacji mikroprojektu odbyła się konferencja dla nauczycieli i urzędników, na której zaprezentowano przykłady istniejących systemów edukacyjnych, a także sposobów rozwiązań łączących oczekiwania rynku pracy z programami kształcenia zawodowego.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-09-2017
Zakończenie projektu
01-04-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/3/I/B/0091
Budżet kwalifikowalny
60 432,36 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
51 367,50 EUR

Sukcesy projektu

1. Organizacja kursu z tworzenia i administrowania stron internetowych i blogów.
2. Przeprowadzenie szkolenia - prowadzenie działalności gospodarczej i eksportowej.
3. Przeprowadzenie szkolenia z autoprezentacji, komunikacji, samooceny i zarządzania czasem.
4. Organizacja i przeprowadzenie badań sondażowych w zakresie planów dalszego kształcenia, oceny jakości dotychczasowego kształcenia i poziomu zbieżności zainteresowań uczniów z wybieranymi kierunkami edukacji.
5. Zorganizowanie konferencji podsumowującej projekt.

Partner wiodący

Partnerzy projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galeria

Lokalizacja projektu