Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Technologia informatyczna w szkole po obu stronach granicy
Wnioskodawcy dostrzegli potrzebę podjęcia współpracy transgranicznej w zakresie wymiany doświadczeń między instytucjami, które doskonalą nauczycieli, a także szkołami z obu stron granicy polsko-słowackiej. Współpraca dotyczyła przede wszystkim zastosowania technologii informacyjnej w edukacji. Trwałe współdziałanie w tym zakresie, przyczyniło się do wzrostu kompetencji zawodowych nauczycieli oraz podniesienia poziomu edukacji w szkołach pogranicza.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
30-11-2017
Numer Projektu
INT/EK/KAR/3/I/A/0089
Budżet kwalifikowalny
54 182,48 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
46 055,10 EUR

Sukcesy projektu

1. Organizacja warsztatów podczas których przygotowano i opracowano narzędzia diagnostyczne.
2. Przeprowadzenie ankiet wśród polskich i słowackich nauczycieli oraz pracodawców.
3. Organizacja warsztatów dotyczących metod opracowywania scenariuszy zajęć.
4. Szkolenie dla nauczycieli z zakresu wykorzystania wytworzonych scenariuszy zajęć.

Partner wiodący

Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie

Niedzielskiego 2
35-036 Rzeszów
+48 17 85 340 97

Partnerzy projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Strona internetowa projektu:

https://projektyue.pcen.pl/pl-pl/ir

Lokalizacja projektu