Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Nowy wymiar edukacji
Nowy wymiar edukacji
Celem mikroprojektu było wypełnienie luki edukacyjnej w szkołach zawodowych i specjalistycznych w Polsce oraz na Słowacji. Partnerzy doposażyli stanowiska do cyfrowej pracowni językowej, które pozwoliły uczniom odnaleźć się na rynku pracy w przyszłości. Realizacja zaplanowanych działań (cykl szkoleń, spotkania, doradztwo zawodowe, warsztaty planowania kariery) wpłynęła pozytywnie na uczniów wybranych szkół zawodowych po stronie polskiej, jak i słowackiej. Zostali zaopatrzeni w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im odnaleźć się na rynkach pracy.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
30-06-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/3/I/A/0057
Budżet kwalifikowalny
56 260,20 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
47 821,17 EUR

Sukcesy projektu

1. Organizacja cyklu szkoleń.
2. Organizacja spotkania integracyjnego młodzieży polsko-słowackiej "Poznajmy się bliżej"
3. Przygotowanie publikacji "Gotowość do aktywności psychospołecznej i zawodowej młodzieży"
4. Organizacja warsztatów planowania kariery
5. Organizacja konkursu fotograficznego "Fotka z pogranicza".

Partner wiodący

Wyższa Szkoła Inżynieryjno-Ekonomiczna z siedzibą w Rzeszowie

Miłocińska 40
35-232 Rzeszów
+48 17 86 60 430
wsie.edu.pl 

Partnerzy projektu

Obcianske zdruzenie SPEKTRUM-VYCHOD

Banícka 1489/2 
052 01 Spišská Nová Ves
+421 90 54 80 113, +421 90 54 87 041

Galeria

Film

Materiały

Zachęcamy do obejrzenia materiałów filmowych dot. działań projektowych:

Wernisaż wystawy fotograficznej

Warsztaty planowania kariery

Spotkanie integracyjne młodzieży polsko-słowackiej

Lokalizacja projektu