Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Edukacja/Praca i Sport
W mikroprojekcie skupiono się na potrzebach młodych sportowców - wyposażono ich w narzędzia niezbędne do godzenia życia sportowego i edukacyjnego. Został także przygotowany program edukacyjny, który pomógł młodym sportowcom rozwijać kompetencje i wykształcić umiejętności dotyczące prowadzenia kariery dwutorowej. W ramach mikroprojektu odbyły się cztery sesje wyjazdowe, na których zostały przeprowadzone warsztaty. Dodatkowo zorganizowano indywidualne spotkania - sesje coachingowe dla młodych sportowców z Ekspertem.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
31-12-2017
Numer Projektu
INT/EK/KAR/3/I/A/0043
Budżet kwalifikowalny
58 689,45 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 886,03 EUR

Sukcesy projektu

1. Organizacja warsztatów dla młodych sportowców.
2. Organizacja sesji coachingowych dla młodych sportowców.

Partner wiodący

Centrum Szkolenia Sportowego Młodziezy Orły Rzeszów

Mikołajczyka 12/206
35-208 Rzeszów
+48 17 78 44 926

Partnerzy projektu

FAMT Preśov

Raymanova 9
080 01 Prešov
+421 90 89 73 935
famtpresov.sk 

Galeria

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe