Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Mistyka Karpackich Miast – Tworzenie Produktu Turystycznego Karpackich Miast w oparciu o dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe miasta Jarosławia i Svidnika
Działania podjęte w projekcie rozwiązały w miastach Jarosław i Svidnik problemy takie jak: brak innowacyjnych produktów turystycznych, niewystarczająca promocja i niski poziom wiedzy, w jaki sposób wykorzystywać dziedzictwo kulturowe. Dzięki realizacji projektu powstały strony internetowe, aplikacja mobilna z audio przewodnikami i grami miejskimi. Zorganizowano także warsztaty i plener artystyczny.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0088
Budżet kwalifikowalny
95 398,80 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
81 088,96 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja pleneru malarskiego połączonego z wystawą i konferencją w Świdniku.
  2. Organizacja międzynarodowych targów turystycznych we Wrocławiu i Bratysławie.
  3. Utworzenie turystycznej aplikacji mobilnej dla Jarosławia i Svidnika.

Partner wiodący

Gmina Miejska Jarosław

Rynek 1
37-500 Jarosław
+48 16 62 48 777
kancelaria@um.jaroslaw.pl
www.jaroslaw.pl

 

Partnerzy projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galeria

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe