Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Przez górkę do sąsiada
Dzięki realizacji projektu zmodernizowany został szlak żółty na szczyt Baranie (górka) po obu stronach granicy, co przyczyniło się do zwiększenia jego atrakcyjności. Po stronie polskiej na terenie Olchowca z części żółtego szlaku pieszego wydzielona została ścieżka przyrodniczo-kulturowa "Olchowiec", poszerzona o dodatkową część. Ścieżka przyrodnicza została połączona z żółtym szlakiem po stronie słowackiej przez Baranie. Szlak żółty po stronie słowackiej został zmodernizowany do miejscowości Vyšna Pisana i połączony ze szlakiem czerwonym. Aby uatrakcyjnić turystom piesze wycieczki szlak i ścieżkę wyposażono w infrastrukturę turystyczną: tablice informacyjne, ławki, miejsce na ognisko z ławkami, kierunkowskazy. Opracowano również mobilny przewodnik.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
31-03-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0084
Budżet kwalifikowalny
47 069,03 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
40 008,66 EUR

Sukcesy projektu

  1. Modernizacja szlaku żółtego po stronie polskiej i słowackiej.
  2. Stworzenie mobilnego przewodnika po stronie polskiej i słowackiej w wersji trójjęzycznej (j. słowacki, polski i angielski). 

Partner wiodący

Gmina Dukla

Trakt Węgierski 11
38-450 Dukla
+48 13 43 29 100
dukla.pl 

Partnerzy projektu

Obec Vyšná Pisaná

Vyšná Pisaná 16
090 01 Kapišová
+421 54 75 94 291

Galeria

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe