Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Szlak Historycznych Receptur
W ramach realizacji mikroprojektu wytyczona została nowa trasa turystyczna: Szlak Historycznych Receptur, która przebiega przez województwo podkarpackie i północną Słowację. Szlak łączy miejsca związane z rzemieślniczym wytwarzaniem produktów regionalnych, takich jak: piwa, wina, naturalne nalewki, miody pitne oraz przekąski i potrawy tradycyjne. Działania w ramach projektu objęły również organizację warsztatów i konferencji dla partnerów projektu, stworzenie strony internetowej szlaku oraz dedykowanej aplikacji. Wydane zostały również drukowane materiały dotyczące szlaku: przewodnik, folder oraz mapa szlaku.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-05-2017
Zakończenie projektu
30-04-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0069
Budżet kwalifikowalny
67 428,60 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 998,30 EUR

Sukcesy projektu

  1. Utworzenie Szlaku Historycznych Receptur i wdrożenie marki Szlaku.
  2. Organizacja warsztatów.
  3. Organizacja konferencji „Szlak Historycznych Receptur".
  4. Stworzenie strony internetowej Szlaku oraz aplikacji związanej z jego tematyką.

Partner wiodący

Podkarpacka Regionalna Organizacja Turystyczna

Grunwaldzka 2
35-068 Rzeszów
+48 17 85 20 009
prot@podkarpackie.travel
www.podkarpackie.travel 

Partnerzy projektu

Karpatský Euroregión Slovensko-Sever

Duchnovičovo námestie č.1
080 01 Prešov
+421 90 54 56 403

Galeria

Lokalizacja projektu