Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Niech połączą nas góry i kultury
Realizacja tego projektu to odpowiedź na potrzebę opracowania nowych form promowania, które pogłębiałyby poziom wiedzy o wielokulturowości pogranicza. Partnerzy stworzyli aplikację mobilną, która stanowi kompendium wiedzy o zabytkach, historii, imprezach i życiu kulturalnym w obu regionach. Zrealizowano również szereg działań takich jak warsztaty dla przedstawicieli instytucji, NGO i lokalnych liderów, impreza wielokulturowa i festiwal.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
31-12-2017
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0067
Budżet kwalifikowalny
113 913,94 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
96 826,84 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja warsztatów dziennikarsko-medialnych.
  2. Stworzenie aplikacji mobilnej zawierającej informacje o wielu kulturach oraz najważniejszych wydarzeniach na terenie obszaru pogranicza.
  3. Realizacja warsztatów, w czasie których uczniowie zostali zapoznani z metodyką questów.
  4. Organizacja festiwalu "Wydobądźmy nasze skarby".
  5. Organizacja festiwalu "Niech połączą nas kultury".

Partner wiodący

Powiat Bieszczadzki

Bełska 22
38-700 Ustrzyki Dolne
+48 13 47 12 500
powiat@bieszczadzki.pl
www.bieszczadzki.pl

Partnerzy projektu

Galeria

Lokalizacja projektu