Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Folklor naszym wspólnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym
Projekt odpowiadał na potrzebę zwiększenia wiedzy o wspólnym dziedzictwie przyrodniczo-kulturowym. Partnerzy mikroprojektu postanowili zorganizować warsztaty kulinarne, warsztaty rękodzieła ludowego, spotkania integracyjne i zwiedzanie obiektów przyrodniczych, kulturalnych oraz kultu religijnego. Dzięki zrealizowanym zadaniom udało się przybliżyć mieszkańcom polsko-słowackiego poganiacza ich wspólne dziedzictwo przyrodniczo-kulturowe, a także ocalić od zapomnienia smaki regionalnych potraw, folklor muzyczny oraz rzemiosło ludowe.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego
Rozpoczęcie projektu
01-05-2017
Zakończenie projektu
30-09-2017
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0066
Budżet kwalifikowalny
49 938,00 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
42 447,30 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja Polsko-Słowackiej Majówki.
  2. Organizacja wycieczki po ziemi dubieckiej. 

Partner wiodący

Gmina Dubiecko

Przemyska 10
37-750 Dubiecko
+48 16 65 11 156

Partnerzy projektu

Obec Smilno

Smilno 194
086 33 Zborov
+421 54 47 98 202
ou@smilno.sk

Galeria

Lokalizacja projektu