Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Szlakiem transgranicznych rzemieślników
W ramach mikroprojektu zrealizowano warsztaty pod nazwą „Tkanie Artystyczne” i „Magia Filcowania”, które wprowadziły uczestników w świat tkanin artystycznych. Ponadto, został zorganizowany Jarmark Rzemiosła. Odwiedzający mogli zobaczyć efekty warsztatów i stać się na chwilę rzemieślnikiem z dawnych lat.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-06-2017
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0065
Budżet kwalifikowalny
55 768,81 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
47 403,48 EUR

Sukcesy projektu

  1. Opracowanie koncepcji funkcjonowania Centrum Tkackiego w Przeworsku.
  2. Organizacja warsztatów „Tkanie Artystyczne”.
  3. Organizacja Jarmarku Rzemiosła.

Partner wiodący

Gmina Miejska Przeworsk

Jagiellońska 10
37-200 Przeworsk
+48 16 64 87 844

Partnerzy projektu

Regionálna rozvojová agentúra Svidník

MUDr. Pribulu 1
089 01 Svidník
+421 54 78 81 390
rrask@vl.sk
rrasvidnik.sk 

Galeria

Strona internetowa projektu:

http://sladamitkaczy.pl/

Lokalizacja projektu