Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Wspólne dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczach Wisłoka i Ondavy
Rezultatem projektu jest wzbogacenie transgranicznej oferty, która przyczyniła się do efektywniejszego wykorzystania dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego pogranicza. Dzięki realizacji projektu wytyczono szlak taborowy w Dorzeczu Wisłoka oraz wodny szlak turystyczny i szlak konny w dorzeczu Ondavy. Powstała również mała infrastruktura pod zamkiem Cicva. Po stronie polskiej zagospodarowano miejsca kulturowe oraz wybudowano integracyjne centrum dla dzieci. Partnerzy organizowali również szereg wydarzeń promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
28-02-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0062
Budżet kwalifikowalny
118 597,83 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
99 989,82 EUR

Sukcesy projektu

  1. Wyposażenie infrastruktury rekreacyjnej i kulturowej w dorzeczu Ondavy.
  2. Zorganizowane zostały jarmarki kupieckie w Rymanowie, Jaćmierzu, Besku i Bukowsku.
  3. Organizacja wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze w dorzeczu Ondavy.

Partner wiodący

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"

Bieszczadzka 21
38-530 Zarszyn
+48 13 46 70 075
dorzeczewisloka@op.pl
www.dorzeczewisloka.pl

Partnerzy projektu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie č. 7
026 01 Dolný Kubín
+421 43 58 64 780
rezervacie@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konia Huculskiego

Rudawka Rymanowska 7
38-480 Rymanów

Galeria

Film

Lokalizacja projektu