Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Babia Góra Trails
Babia Góra Trails
„Babia GóraTrails” to kompleks 20km górskich tras rowerowych tzw. singletracków, które powstały we współpracy Gminy Zawoja ze słowacką Gminą Oravská Polhora, wraz z infrastrukturą towarzyszącą: tor rowerowy typu pumptrack, park rowerowy, budynek techniczno-socjalny, oraz oznakowanie istniejących dróg gminnych i leśnych, mający na celu połączenie obu Gmin.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
02-01-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0072/16-00
Budżet kwalifikowalny
810 510,93 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
688 934,18 EUR

Sukcesy projektu

  • Wybudowano prawie 30 km nowych tras rowerowych, a kolejne 30 km zostało zmodernizowanych,
  • Powstały 2 Centra Integracji rowerzystów

Partner wiodący

Gmina Zawoja

Zawoja 1307
34-222 Zawoja
+48 33 8775015
sekretariat@zawoja.ug.pl
www.zawoja.ug.pl

Partnerzy projektu

Obec Oravská Polhora

Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora
+421 43 55 21 781
starosta@oravskapolhora.sk

Galeria

Film

Strona internetowa projektu:

http://www.babiagoratrails.com/

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe