Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Babia Góra Trails
„Babia Góra Trails” to kompleks 20 km górskich tras rowerowych tzw. singletracków, które powstały we współpracy Gminy Zawoja ze słowacką Gminą Oravská Polhora, wraz z infrastrukturą towarzyszącą: tor rowerowy typu pumptrack, park rowerowy, budynek techniczno-socjalny, oraz oznakowanie istniejących dróg gminnych i leśnych, mający na celu połączenie obu Gmin.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Rozpoczęcie projektu
02-01-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0072/16-00
Budżet kwalifikowalny
810 510,93 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
688 934,18 EUR

Sukcesy projektu

Projekt zakładał budowę transgranicznych górskich tras rowerowych łączących Gminę Zawoja z Oravską Polhorą, biegnących przez tereny szczególnie bogate w zasoby dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Wzdłuż trasy ustawione są tablice informacyjne, opisujące zarówno bogactwo przyrodnicze, jak i kulturowe. Nawiązują do starych szlaków łączących oba kraje, niegdyś bardzo popularnych, a dziś prawie zapomnianych. Kompleks po polskiej stronie to 14,5 km tras podjazdowych i zjazdowych, o różnym stopniu trudności, które umożliwiają rowerową rekreację w kompleksie Masywu Mosornego Gronia. To także połączenie ze Słowacją, które obejmuje tereny trzech dobrze zachowanych hal pasterskich w tym rejonie. Po słowackiej stronie znajduje się sieć doskonałych dróg szutrowych (ok. 40 km), opasających południowe stoki Babiej Góry. Trasy biegną przy obiektach dziedzictwa kulturowego: w Zawoi przy zabytkowej XVII wiecznej kapliczce, natomiast na Słowacji przy Źródle w Słonej Wodzie, w którym występują solanki jodowo-bromowe. Ponadto od tego miejsca biegnie szlak turystyczny na szczyt Babiej Góry, który to jest jednym z najstarszych szlaków turystycznych w całych Beskidach Zachodnich. W ramach projektu powstały dwa Centra Integracji i rekreacji dla rowerzystów po obu stronach granicy, składające się z budynku zaplecza oraz miejsca przeznaczonego do odpoczynku rowerzystów korzystających z transgranicznych ścieżek rowerowych. Po stronie słowackiej powstała wieża widokowa oraz altanka nad źródłem Słona Woda.

Partner wiodący

Gmina Zawoja

Zawoja 1307
34-222 Zawoja
+48 33 87 75 015
sekretariat@zawoja.ug.pl
www.zawoja.ug.pl

Partnerzy projektu

Obec Oravská Polhora

Oravská Polhora 454
029 47 Oravská Polhora
+421 43 55 21 781
starosta@oravskapolhora.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu