Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Dziedzictwo kulturowe polsko-słowackiego pogranicza przez pryzmat legend i opowieści
Partnerzy projektu dostrzegli wartość legend i opowieści przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Chcieli doprowadzić do ich odrodzenia w kulturze pogranicza polsko-słowackiego. Aby osiągnąć ten cel zorganizowali wyjazdy studyjne i konferencje, w trakcie których odświeżyli legendy i opowieści z terenu pogranicza polsko-słowackiego. Połączono cyfrową formę prezentacji (film pokazujący zabytki z narracją o związanych z nimi legendach i opowieściach) z bezpośrednim zaangażowaniem beneficjentów do odwiedzenia tych miejsc. Umożliwiono im także kontakt z ekspertami od historii i legend społeczności pogranicza, które tworzą ten dorobek kulturowy.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-04-2017
Zakończenie projektu
31-12-2017
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0022
Budżet kwalifikowalny
51 326,67 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
43 627,66 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja wyjazdu studyjnego.
  2. Organizacja konferencji.

Partner wiodący

Stowarzyszenie Samorządów Terytorialnych „Aglomeracja Rzeszowska”

Bernardyńska 10
35-959 Rzeszów
+48 88 19 17 710
biuro@aglomeracjarzeszowska.pl
www.aglomeracjrzeszowska.pl

Partnerzy projektu

Mesto Svidnik

Sovietskych hrdinov 200/33
089 01 Svidnik
+421 54 75 21 098
podatelna@svidnik.sk
www.svidnik.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu