Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Svidník-Zagórz w aplikacji
Stworzenie zrównoważonego transgranicznego produktu, który służyć ma promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Myślą przewodnią tego projektu jest stworzenie takiego działania, które byłoby odpowiednio skierowane na rozwój dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wybranego regionu przygranicznego. Oba zainteresowane regiony dysponują nieocenionymi i turystycznie atrakcyjnymi miejscami, jednak brakuje im odpowiedniej promocji i dojrzałości cyfrowej oferowanych produktów turystycznych. Dzięki stworzeniu nowego, innowacyjnego polsko-słowackiego produktu turystycznego (aplikacja mobilna/przewodnik turystyczny) możliwe jest dotarcie do szerokiego grona nowych potencjalnych turystów.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
30-09-2017
Numer Projektu
INT/EK/PO/1/I/B/0013
Budżet kwalifikowalny
94 599,30 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
80 409,39 EUR

Partner wiodący

Dukla Destination n.o.

Sovietskych hrdinov 165
089 01 Svidník
+421 90 82 50 656

Partnerzy projektu

Gmina Zagórz

3 Maja 2
38-540 Zagórz
+48 13 46 22 062
urzad@zagorz.pl
www.zagorz.pl

Lokalizacja projektu