Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Tradycyjne smaki Karpat - dziedzictwo pogranicza na rzecz rozwoju
Projekt zakładał działania, które upowszechniały wiedzę o tradycyjnych produktach kulinarnych i winiarskich z terenu pogranicza polsko-słowackiego oraz ich szeroką promocję. W Krynicy Zdroju zostało zorganizowane Forum Ekonomiczne, które znacznie przyczyniło się do wzrostu zainteresowania tematyką winiarstwa i kulinariów polsko-słowackiego pogranicza. Zostały także opracowane wytyczne dla produktu turystycznego Carpathia&Slow Beskid.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
06-09-2016
Zakończenie projektu
30-04-2017
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0001
Budżet kwalifikowalny
58 326,60 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 577,61 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja Ekspozycji promocyjnej dziedzictwa kulinarnego i winiarskiego pogranicza polsko-słowackiego na XXVI. Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdroju.
  2. Organizacja warsztatów pod tytułem „Smak tradycji” dotyczące dziedzictwa kulinarnego i winiarskiego pogranicza polsko-słowackiego.
  3. Opracowanie produktu turystycznego Carpathia&Slow Beskid wraz z folderem wizerunkowym opracowanego produktu.

Partner wiodący

Fundacja ENO Carpathian

Kombornia 1
38-420 Korczyna
+48 13 43 54 289
fundacja@enocarpathian.eu
www.enocarpathian.eu

Partnerzy projektu

Obec Brekov

Brekov 226
066 01 Humenné
+421 57 29 09 057
obec@brekov.sk
www.brekov.sk

Galeria

Lokalizacja projektu