Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze marką pogranicza polsko-słowackiego
Głównym celem mikroprojektu było podniesienie poziomu atrakcyjności pogranicza dla turystów. W ramach działań zmodernizowano transgraniczny szlak taborowo-konny i szlak winny. W ten sposób powstały nowe produkty turystyczne. W Posadzie Zarszyńskiej w zabytkowym parku podworskim utworzono „Quest” i ścieżkę dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. W miejscowości Demjata utworzony został park turystyczno-wypoczynkowy.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
28-02-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0060
Budżet kwalifikowalny
108 670,65 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
92 370,05 EUR

Sukcesy projektu

  1. Utworzenie parku turystyczno-wypoczynkowego w Demjacie.
  2. Organizacja wydarzeń integracyjnych i edukacyjnych i promujących dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze.
  3. Utworzenie Questingu. 

Partner wiodący

Gmina Zarszyn

Bieszczadzka 74
38-530 Zarszyn
+48 13 46 71 001
sekretariat@zarszyn.pl
zarszyn.pl

Partnerzy projektu

Obec Demjata

Demjata 129
082 13 Demjata
+421 51 77 89 813
obec@obecdemjata.sk
www.obecdemjata.sk

Galeria

Lokalizacja projektu