Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Polsko-słowackie podróże w czasie
Projekt został zrealizowany, aby wyeksponować i wypromować obszar pogranicza wśród mieszkańców i turystów, a także uczynić go bardziej atrakcyjnym. W ramach zadań, wyprodukowano animowany film w technologii 3D, który przedstawił rozwój dziejów Zagórza, ze szczególnym uwzględnieniem wątków wspólnych (uniwersalnych) dla regionu karpackiego. Na Słowacji zorganizowano rekonstrukcję historyczną działań wojennych z okresu I wojny światowej na pograniczu.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-06-2017
Zakończenie projektu
30-11-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0058
Budżet kwalifikowalny
77 736,00 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
66 075,59 EUR

Sukcesy projektu

  1. Opracowanie filmu wykorzystującego technologię 3D przedstawiającego rozwój dziejów Zagórza.
  2. Rekonstrukcja walk z I wojny światowej.
  3. Organizacja konferencji podsumowującej projekt.
  4. Wydanie publikacji książkowej przez Mesto Medzilaborce.

Partner wiodący

Gmina Zagórz

3 Maja 2
38-540 Zagórz
+48 13 46 22 062
urzad@zagorz.pl
www.zagorz.pl

Partnerzy projektu

Mesto Medzilaborce

Mierová 326/4
068 01 Medzilaborce
+421 57 74 60 111
info@medzilaborce-urad.sk
www.medzilaborce-urad.sk

Galeria

Film

Lokalizacja projektu