Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Smaki i hafty pogranicza polsko-słowackiego
Celem projektu było zachowanie tradycji i tożsamości oraz ochrona tradycji regionów. Dzięki realizacji mikroprojektu zrewitalizowano istotne aspekty autentycznego dziedzictwa w obszarze tradycyjnego rękodzieła (haftu) oraz lokalnych potraw. Aby odejść od schematów wzornictwa przeprowadzono inwentaryzację tradycyjnych lokalnych zasobów rękodzielnictwa i kulinariów. Działania projektowe spopularyzowały dziedzictwo kulturowe, w tym tradycję i zwyczaje regionalne. Pozwoliły również na prezentację i promocję autentycznego wzornictwa regionalnego oraz zachowanie go w trwałej formie. Rezultatem była publikacja przepisów kulinarnych i opracowanie wzornika haftów.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-02-2017
Zakończenie projektu
31-12-2017
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0055
Budżet kwalifikowalny
48 314,40 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
41 067,24 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja warsztatów kreatywności i opracowanie wzornika haftu krzyżykowego.
  2. Organizacja ośmiu spotkań polsko-słowackich.
  3. Organizacja dwudniowych warsztatów hafciarskich w Polsce i na Słowacji.
  4. Organizacja wydarzenia „Przywracamy smaki kuchni polskiej i słowackiej”.
  5. Organizacja imprezy "Gala smaków pogranicza".

Partner wiodący

Gmina Przeworsk

Bernardyńska 1A
37-200 Przeworsk
+48 16 64 87 397
sekretariat@przeworsk.net.pl
www.przeworsk.net.pl

Partnerzy projektu

Obec Spissky Hrhov

SNP 10
053 02 Spišský Hrhov
+421 53 45 92 238
spissky.hrhov@vmnet.sk
www.spisskyhrhov.sk

Galeria

Lokalizacja projektu