Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Z wizytą w Międzynarodowym Rezerwacie Biosfery „Karpaty Wschodnie” – lepiej poznać, by skuteczniej chronić
Głównym celem projektu było wzmocnienie współpracy pomiędzy polską i słowacką społecznością lokalną z terenu „Karpaty Wschodnie” w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu oraz wychowania ekologicznego. Zorganizowano szkolenia dla młodzieży oraz osób dorosłych w ramach programu "Strażnicy Gór". Zostały one przeprowadzone w oparciu o ścieżki transgraniczne, co pozwoliło na budowanie społecznego poparcia dla ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów przygranicznych. Umożliwiło to wymianę doświadczeń i rozwój międzynarodowej współpracy turystyczno-edukacyjnej.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-06-2017
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0052
Budżet kwalifikowalny
58 496,34 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
49 721,88 EUR

Sukcesy projektu

  1. Realizacja programu "Strażnicy Gór".
  2. Utworzenie mobilnej aplikacji zintegrowanej z mapą turystyczno-przyrodniczą i Informatorem.
  3. Organizacja wydarzenia promującego mikroprojekt.
  4. Aplikacja „Bieszczady & MRB Karpaty Wschodnie” została wyróżniona na Gali Mobile Trends Awards 2018.

Partner wiodący

Bieszczadzki Park Narodowy

Ustrzyki Górne 19
38-713 Lutowiska
+48 13 46 10 610
dyrekcja@bdpn.pl
www.bdpn.pl

Partnerzy projektu

Park Narodowy „Połoniny”

Mieru 193
067 61 Stakčín
+421 57 76 24 424
info@regionpoloniny.sk
www.nppoloniny.sopsr.sk

Galeria

Lokalizacja projektu