Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Historia znana i nieznana – pamiątki I wojny światowej polsko- słowackiego pogranicza
Projekt powstał, aby uratować od zapomnienia dziedzictwo historyczne. Gmina Sękowa to miejsce, gdzie istnieją autentyczne okopy z czasów I wojny światowej, przeznaczone do zwiedzania. Partnerzy projektu podjęli się renowacji tego miejsca, a także utworzenia ścieżki edukacyjnej wyposażonej w odpowiednie tablice informacyjne. Infrastrukturę urozmaicono stanowiskami strzelniczymi, schronami oraz ziemiankami. Dodatkowymi działaniami w projekcie była organizacja rekonstrukcji „Bitwy pod Gorlicami” i bitwy „O wzgórze Kastielik” na polsko-słowackim pograniczu.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-06-2017
Zakończenie projektu
31-05-2018
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/B/0051
Budżet kwalifikowalny
63 025,20 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
53 571,42 EUR

Sukcesy projektu

  1. Przeprowadzenie rekonstrukcji „Bitwy pod Gorlicami" oraz bitwy „O wzgórze Kastielik”.
  2. Organizacja rekonstrukcja bitwy z I wojny światowej, która składała się z ataku austro-węgierskiej armii oraz żołnierzy odtwarzających armię rosyjską.
  3. Rekonstrukcja schronów i okopów z I wojny światowej.
  4. Organizacja malarskich sesji plenarnych.

Partner wiodący

Gmina Sękowa

Sękowa 252
38-307 Sękowa
+48 18 35 18 016

Partnerzy projektu

Obec Nižná Polianka

Nižná Polianka 47
086 36 Nižná Polianka  
+421 54 47 99 128
sekretariat@obecniznapolianka.sk
www.obecniznapolianka.sk

Galeria

Film

Strona internetowa projektu:

http://www.sekowa.pl/historia-znana-nieznana/

Lokalizacja projektu