Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości
Nasze Karpaty - budujemy przyszłość na fundamencie wielokulturowej przeszłości
Projekt zakładał promocję dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego obszaru przygranicznego wśród młodzieży i lokalnej społeczności na terenie Polski i Słowacji. Przybliżono młodzieży elementy wspólnej historii, kultury i przyrody i ukazano ważne miejsca pogranicza. Młodzi ludzie wzięli udział w warsztatach i zajęciach terenowych pn. „Historia, geografia i kultura pogranicza”. Młodzież została zaangażowana w promocję skierowaną do szerszej grupy odbiorców poprzez przygotowanie publikacji, udział w grach edukacyjnych oraz na wydarzeniu "Piknik Ponad Granicami". Edukacja młodych i promowanie współpracy przyczyniło się do integracji społeczności lokalnej mieszkającej po obu stronach granicy.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
31-12-2017
Numer Projektu
INT/EK/KAR/1/I/A/0047
Budżet kwalifikowalny
51 736,88 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
43 976,34 EUR

Sukcesy projektu

  1. Organizacja warsztatów i zajęć terenowych „Historia, geografia i kultura pogranicza”.
  2. Organizacja wycieczek tematycznych – poszukiwanie wspólnych cech pogranicza.
  3. Organizacja warsztatów pisania ikon, questingu, warsztatów wokalnych oraz gastronomicznych w Polsce.
  4. Organizacja warsztatów tkackich, rozpoznawania ziół/roślin i ich zastosowania, tańca regionalnego oraz gastronomicznych na Słowacji.
  5. Organizacja polsko-słowackiego pikniku.

Partner wiodący

Zespół Szkół Licealnych im. J. Piłsudskiego w Ustrzykach Dolnych

Mikołaja Kopernika 4
38-700 Ustrzyki Dolne
+48 13 46 11 306
loustrzyki.edu.pl 

Partnerzy projektu

Gimnazjum Giraltovce

Dukelská 26/30
087 01 Giraltovce
+421 54 73 22 325
spojenaskola@giraltovce.sk
gymgir.edupage.org

Galeria

Lokalizacja projektu