Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
„Przy wiejskiej drodze” - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych
„Przy wiejskiej drodze” - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych
Orawa i Ziemia Sądecka to regiony, które łączy obecność zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych w środowisku wiejskim. Większość budynków wraz z wyposażeniem bezpowrotnie zniszczała, a ochrona dawnych przemysłów i rzemiosł polega rekonstrukcji obiektów i urządzeń w oparciu o zachowane fotografie czy też dokumenty archiwalne. Koniecznością stała się ochrona dziedzictwa poprzez odbudowę, remonty obiektów przemysłowych, rzemieślniczych z wyposażeniem oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat poprzez wyznaczenie transgranicznego szlaku przemysłów i rzemiosł wiejskich, jako nowego produktu turystycznego pogranicza.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Transgraniczne produkty turystyczne
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0070/16-00
Budżet kwalifikowalny
1 520 267,24 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 292 226,93 EUR

Sukcesy projektu

  • Powstał Szlak Przemysłów i Rzemiosł Wiejskich
  • Zrekonstruowano i wyremontowano 22 obiekty kulturalne z wyposażeniem

Partner wiodący

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, b.n.
34-484 Zubrzyca Górna
+48 18 28 527 09
biuro@orawa.eu
www.orawa.eu

Partnerzy projektu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie č. 7
026 01 Dolný Kubín
+421 43 58 64 780
rezervacie@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 2
P. O. BOX 13
810 06 Bratislava
+421 22 04 69 114
monika.friedova@snm.sk
www.snm.sk

Múzeum oravskej dediny w Zuberecu

Brestová 850
027 32 Zuberec
+421 43 53 95 149
muzeum@zuberec.sk
www.muzeum.zuberec.sk

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz
+48 18 44 37 708, 18 44 37 865
sekretariat@muzeum.sacz.pl 
www.muzeum.sacz.pl

 

Galeria

Film

Strona internetowa projektu:

http://przywiejskiejdrodze.eu/

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe