Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Przy wiejskiej drodze - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych
Orawa i Ziemia Sądecka to regiony, które łączy obecność zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych w środowisku wiejskim. Większość budynków wraz z wyposażeniem bezpowrotnie zniszczała, a ochrona dawnych przemysłów i rzemiosł polega rekonstrukcji obiektów i urządzeń w oparciu o zachowane fotografie czy też dokumenty archiwalne. Koniecznością stała się ochrona dziedzictwa poprzez odbudowę, remonty obiektów przemysłowych, rzemieślniczych z wyposażeniem oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat poprzez wyznaczenie transgranicznego szlaku przemysłów i rzemiosł wiejskich, jako nowego produktu turystycznego pogranicza.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Transgraniczne produkty turystyczne
Rozpoczęcie projektu
01-01-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0070/16-00
Budżet kwalifikowalny
1 520 267,24 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
1 292 226,93 EUR

Sukcesy projektu

Zakłady przemysłowe i pracownie rzemieślnicze są naturalnymi elementami środowiska wiejskiego. Trudne warunki klimatyczne, duże odległości i izolacja wiejskich osad od świata zewnętrznego w okresie zimy i wczesnej wiosny wymuszały na mieszkańcach wsi zapewnienie w obrębie własnej wspólnoty produktów żywnościowych oraz przedmiotów codziennego użytku. Obecnie większość budynków do tego służących wraz z wyposażeniem bezpowrotnie zniszczała, a ochrona dawnych przemysłów i rzemiosł polega niejednokrotnie na całkowitej rekonstrukcji obiektów i urządzeń w oparciu o zachowane fotografie, dokumenty archiwalne i inwentaryzacje lub na translokacji, konserwacji i odbudowie na terenie skansenów znajdujących się w terenie mocno podniszczonych budynków.

Ideą projektu jest upowszechnienie wiedzy na ten temat i uatrakcyjnienie oferty muzeów z terenu polskiej i słowackiej Orawy oraz Ziemi Sądeckiej. Projekt realizowany przez 5 partnerów, a działania każdego z nich są dostosowane do potrzeb konkretnego zespołu muzealniczego.

W Muzeum Wsi Słowackiej w Martinie oraz Muzeum Wsi Orawskiej w Zubercu wykonano remont i doposażenie pracowni rzemieślniczych i zakładów przemysłowych oraz stworzono ekspozycje dot. obróbki lnu, pszczelarstwa i pasiecznictwa czy tradycyjnej obróbki drewna. W Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu wybudowano sektor przemysłu ludowego ziemi sądeckiej, w skład którego wchodzą czynne drewniane obiekty przemysłowe napędzane siłą wody, tj. młyny, dwa tartaki i folusz. Powstał  Szlak Przemysłów i Rzemiosł Wiejskich na Orawie, co obejmowało rekonstrukcję, odbudowę i wyposażenie obiektów w Muzeum w Zubrzycy Górnej. Zorganizowano konferencje i seminaria edukacyjne oraz wydano publikację popularnonaukową i pokonferencyjną. W sumie zrekonstruowano i wyremontowano 22 obiekty kulturalne z wyposażeniem.

Partner wiodący

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Zubrzyca Górna
34-484 Zubrzyca Górna
+48 18 28 52 709
biuro@orawa.eu
www.orawa.eu

Partnerzy projektu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie č. 7
026 01 Dolný Kubín
+421 43 58 64 780
rezervacie@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Slovenské národné múzeum

Vajanského nábrežie 2
810 06 Bratislava
+421 22 04 69 114
monika.friedova@snm.sk
www.snm.sk

Múzeum oravskej dediny w Zuberecu

Brestová 850
027 32 Zuberec
+421 43 53 95 149
muzeum@zuberec.sk
www.muzeum.zuberec.sk

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Jagiellońska 56
33-300 Nowy Sącz
+48 18 44 37 708, 18 44 37 865
sekretariat@muzeum.sacz.pl 
www.muzeum.sacz.pl

Galeria

Film

Strona internetowa projektu:

http://przywiejskiejdrodze.eu/

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe