Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język
Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza
Torfowiska wysokie to ewenement na skalę europejską - bezcenny unikat przyrodniczy niemający precedensu w terenach górskich całego kontynentu. Zachował się tu świat rzadkich roślin oraz chronionych gatunków zwierząt. Wyzwaniem było zachowanie równowagi pomiędzy ochroną torfowisk a efektywnym ich wykorzystaniem i udostępnieniem społeczności lokalnej i turystom. W odpowiedzi na nie powstały 2 muzea: w Chochołowie i na Zamku Orawskim.
Oś priorytetowa
Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza
Cel szczegółowy programu
Zwiększenie poziomu zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego przez odwiedzających i mieszkańców
Temat
Obiekty kulturalne
Rozpoczęcie projektu
01-03-2017
Zakończenie projektu
30-10-2018
Numer Projektu
PLSK.01.01.00-12-0052/16
Budżet kwalifikowalny
1 071 986,12 EUR
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
911 188,11 EUR

Sukcesy projektu

W ramach projektu:

  • powstały 2 odcinki ścieżek pieszo-rowerowych o łącznej długości 3,68 km,
  • odrestaurowano wagon kolejki wąskotorowej,
  • zmodernizowano 2 zabytkowe budynki w Chochołowie i na Zamku Orawskim z multimedialnymi ekspozycjami torfowisk.

Partner wiodący

Gmina Czarny Dunajec

Józefa Piłsudskiego 2
34-470 Czarny Dunajec
+48 18 26 13 540

Partnerzy projektu

Oravské múzeum Pavla Országha Hviezdoslava v Dolnom Kubíne

Hviezdoslavovo námestie č. 7
026 01 Dolný Kubín
+421 43 58 64 780
rezervacie@oravskemuzeum.sk
www.oravskemuzeum.sk

Galeria

Lokalizacja projektu

Słowa kluczowe