Projekty programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Zmień język

Mapa Partnerów

Lista Projektów

Tytuł projektu Partner wiodący Rozpoczęcie /
zakończenie projektu
Budżet projektu Oś priorytetowa Tematy projektu
„Karpackie kolejki – podróż śladami karpackich kolejek wąskotorowych Fundacja Bieszczadzkiej Kolejki Leśnej 01-05-2019 - 30-04-2022 1 303 355,29 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Szlaki kulturowe
Transgraniczne produkty turystyczne
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
„Przy wiejskiej drodze” - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej 01-01-2017 - 30-10-2018 1 520 267,24 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Rzemiosło
Szlaki kulturowe
Transgraniczne produkty turystyczne
Aktywna turystyka kluczem do rozwoju pogranicza Gmina Kościelisko 01-03-2018 - 31-07-2021 3 112 705,24 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Transgraniczne produkty turystyczne
Kampanie promocyjne
E-produkty i e-usługi
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Archeologia żywa jako unikatowy produkt turystyki kulturowej Karpat Muzeum Podkarpackie w Krośnie 01-02-2017 - 26-10-2018 1 255 785,16 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Szlaki kulturowe
E-produkty i e-usługi
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Atrakcje kulturowe i przyrodnicze na Szlaku wokół Tatr w gminach Szaflary i Podbiel Gmina Szaflary 02-01-2017 - 31-10-2017 115 805,41 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Babia Góra Trails Gmina Zawoja 02-01-2017 - 30-10-2018 810 510,93 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
E-produkty i e-usługi
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Budatín-Strumień: współpraca na pograniczu - etap 2 Žilinský samosprávny kraj 01-03-2017 - 30-10-2018 1 136 377,55 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Rzemiosło
Obiekty kulturalne
Budowa transgranicznego połączenia komunikacyjnego Jaworzynka – Čierne – Skalite, etap 2 Gmina Istebna 03-10-2016 - 31-05-2018 2 781 209,76 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Budowa transgranicznej słowacko-polskiej trasy turystycznej Mesto Krásno nad Kysucou 01-11-2016 - 30-10-2018 3 576 738,44 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Budujemy-Jeździmy-Poznajemy Mesto Stará Ľubovňa 01-06-2017 - 31-05-2018 118 402,75 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Drogi łączące Powiat Żywiecki i ŻIliński Samosprawny Kraj z siecią TEN-T Žilinský samosprávny kraj 01-04-2020 - 31-12-2021 2 334 297,62 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Efektywna współpraca partnerskich gmin pogranicza - kontynuacja Obec Nová Bystrica 01-12-2019 - 30-11-2022 631 153,84 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Piesze szlaki turystyczne
E-produkty i e-usługi
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Eskapady na książęcym szlaku Gmina Miejska Jarosław 02-11-2016 - 30-10-2018 1 614 865,23 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego
Edukacja transgraniczna
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
EtnoCarpathia Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 01-11-2019 - 30-06-2022 844 701,74 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Transgraniczne produkty turystyczne
E-produkty i e-usługi
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
GAME JAM jako nowa metoda dydaktyczna. Poprawa jakości kształcenia w dziedzinie nowych technologii na pograniczu polsko-słowackim Uniwersytet Śląski w Katowicach 01-10-2019 - 30-09-2022 315 478,20 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Geocoin nową jakością w turystyce polsko-słowackiego pogranicza 01-07-2018 - 30-06-2019 112 840,20 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Góry bez granic - integracja sieci szlakó​w w transgraniczny produkt turystyczny Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Centralny Ośrodek Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie 01-10-2018 - 31-08-2021 428 032,24 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Piesze szlaki turystyczne
Transgraniczne produkty turystyczne
E-produkty i e-usługi
GreenFilmTourism 01-11-2020 - 31-10-2022 908 552,65 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Szlaki kulturowe
Kampanie promocyjne
E-produkty i e-usługi
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr - etap III Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry" 01-10-2018 - 31-08-2021 4 706 601,92 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Historyczno-kulturowo-przyrodniczy szlak wokół Tatr – etap II Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej "Tatry" 01-11-2016 - 30-04-2019 5 892 204,47 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Transgraniczne produkty turystyczne
Kampanie promocyjne
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Karpackie Bramy: Między Ropą a Zborovem – ochrona i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego na pograniczu polsko-słowackim Gmina Ropa 01-09-2019 - 30-04-2022 2 482 759,49 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Obiekty kulturalne
Karpackie widoki na transgranicznym szlaku turystycznym Korczyna - Stropkov Gmina Korczyna 01-04-2019 - 30-09-2021 405 048,21 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Szlaki kulturowe
Transgraniczne produkty turystyczne
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Kompleksowa ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego bezpośrednio w regionach przygranicznych PL-SK Obec Oravská Lesná 01-11-2019 - 30-11-2022 1 626 063,28 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Obiekty kulturalne
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Lasy nie znają granic Stredná odborná škola lesnícka 01-10-2017 - 30-10-2018 279 926,8 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Lepsze połączenia z siecią TEN-T szansą rozwoju Powiatu Żywieckiego i Powiatu Čadca Mesto Čadca 01-01-2018 - 30-09-2019 1 790 444,43 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Łączy nas natura i kultura Związek Euroregion "Tatry" 17-02-2016 - 30-06-2022 8 758 885,37 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Rzemiosło
Szlaki kulturowe
Architektura drewniana
Piesze szlaki turystyczne
Łączy nas taniec 01-06-2017 - 31-12-2017 97 128,18 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
MikroINTERREG - edu PL-SK Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej 17-02-2016 - 31-12-2022 1 165 151,98 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
MikroINTERREG PL-SK Stowarzyszenie "Region Beskidy" w Bielsku-Białej 17-02-2016 - 31-12-2022 8 012 721,69 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Rzemiosło
Szlaki kulturowe
Architektura drewniana
Piesze szlaki turystyczne
Modernizacja drogowej infrastruktury komunikacyjnej Snina-Medzilaborce-Krosno Powiat Krośnieński 03-10-2016 - 31-05-2018 4 422 330,63 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Modernizacja połączeń komunikacyjnych w rejonie Svidník, Stropkov i Jasło Województwo Podkarpackie 02-01-2020 - 31-05-2022 6 172 831,62 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Modernizacja połączenia drogowego Pienińskich Parków Narodowych – Etap II Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja 01-11-2017 - 31-10-2020 4 878 830,93 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Modernizacja połączenia drogowego Prešov – Bardejov – Gorlice Województwo Małopolskie 03-10-2016 - 31-05-2018 7 048 461,05 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Muszyna – Sabinov: Wzmacniamy wspólne dziedzictwo kulturowe pogranicza Polsko – Słowackiego Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 01-08-2019 - 31-07-2021 2 754 064,79 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Obiekty kulturalne
Muszyna, Kamenica, Lipany - wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo - przyrodniczego Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 01-01-2017 - 30-10-2018 935 043,27 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Szlaki kulturowe
Obiekty kulturalne
Muzea Otwarte – rozszerzenie możliwości programowych instytucji kultury pogranicza polsko-słowackiego Muzeum Dwory Karwacjanów i Gładyszów 01-06-2018 - 30-09-2021 2 746 912,14 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Obiekty kulturalne
Nowoczesna edukacja bez granic otwiera obszary wiejskie na przedsiębiorczość Združenie pre rozvoj vidieckeho turizmu 03-04-2017 - 28-09-2018 622 321,79 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy Uniwersytet Śląski w Katowicach 01-06-2019 - 31-05-2022 932 011,80 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – kontynuacja budowy trasy w miejscowościach Stará Ľubovňa, Chmeľnica, Muszyna, Piwniczna Zdrój, Rytro Miasto i Gmina Piwniczna-Zdrój 01-09-2019 - 31-12-2021 1 429 125,83 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Nowy produkt turystyczny – odcinek transeuropejskiej trasy rowerowej EuroVelo 11 – Preszów-Muszyna-Mniszek nad Popradem Miasto i Gmina Uzdrowiskowa Muszyna 01-07-2018 - 30-09-2021 3 212 315,8 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego na wspólnej Orawie Gmina Lipnica Wielka 01-11-2019 - 30-11-2022 1 660 846,07 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Ochrona dziedzictwa pogranicza polsko-słowackiego poprzez renowację zabytkowych obiektów w parafiach Lipnica Wielka i Żubrohława Parafia św. Łukasza ewangelisty w Lipnicy Wielkiej 01-08-2019 - 30-06-2022 1 210 427,10 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Wymiana zabytków ruchomych i muzealiów
Ochrona, promocja i rozwój tradycyjnych rzemiosł w obszarze transgranicznym Mesto Bardejov 03-09-2018 - 31-01-2022 3 403 725,00 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Rzemiosło
Transgraniczne produkty turystyczne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Otwieramy wrota Karpat. Dziedzictwo kulturowe łuku karpackiego w nowej odsłonie Powiat Bieszczadzki 01-08-2018 - 30-09-2022 2 211 420,62 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Obiekty kulturalne
Wymiana zabytków ruchomych i muzealiów
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Podróżowanie bez granic Prešovská univerzita v Prešove 01-09-2019 - 31-08-2021 289 666,56 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Transport multimodalny
Polepszenie dostępu do infrastruktury TEN-T przez Gminy Rajcza i Oščadnica Obec Oščadnica 01-10-2016 - 31-05-2018 2 586 415,59 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Poprawa dostepu do sieci TEN-T poprzez modernizacje dróg obszaru Podhala i powiatu Tvrdošín Žilinský samosprávny kraj 03-10-2016 - 31-05-2018 5 548 797,90 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Poprawa infrastruktury drogowo – mostowej łączącej powiaty Námestovo i Żywiecki z siecią TEN-T oraz wzmocnienie współpracy transgranicznej Powiat Żywiecki 01-05-2017 - 31-05-2018 7 042 149,75 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Poprawa jakości kształcenia zawodowego na obszarze transgranicznym Powiat Krośnieński 01-09-2019 - 31-10-2022 1 037 691,05 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Poprawa połączeń komunikacyjnych powiatów jasielskiego, bardejowskiego i świdnickiego z korytarzami TEN-T Województwo Podkarpackie 30-04-2018 - 31-12-2021 7 058 814,71 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Poprawa spójności komunikacyjnej pomiędzy powiatem cieszyńskim i okresem Čadca a drogą ekspresową D3 w ramach sieci TEN-T Powiat Cieszyński 12-02-2018 - 31-10-2021 5 781 832,58 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Porta Rusica - z Połonin w Bieszczady Powiat Leski 01-10-2018 - 31-12-2021 1 827 047,47 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Transgraniczne produkty turystyczne
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Razem wędrujemy już 500 lat Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Dolný Kubín 02-01-2017 - 31-10-2018 680 500,39 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Obiekty kulturalne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Rowerem po kulturowym i przyrodniczym dziedzictwie pogranicza Mesto Dolný Kubín 02-01-2017 - 31-10-2018 2 166 316,82 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Kampanie promocyjne
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
RÓŻNE OBLICZA WODY – rabczańska solanka i jarabiński przełom jako elementy dziedzictwa przyrodniczego polsko-słowackiego pogranicza Gmina Rabka-Zdrój 01-09-2018 - 31-03-2021 652 337,86 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Transgraniczne produkty turystyczne
Rozwój infrastruktury drogowej pomiedzy miastami Snina - Medzilaborce - Krosno Správa a Údržba Ciest Prešovského Samosprávneho Kraja 03-10-2016 - 31-05-2018 7 026 016,36 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Rzeszów i Stropkov - współpraca na rzecz kultury pogranicza Gmina Miasto Rzeszów 01-05-2017 - 30-10-2018 235 593,67 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Szlaki kulturowe
E-produkty i e-usługi
Sękowa, Stropkov, Bobowa, Nižná Polianka – Wzmocnienie transgranicznej współpracy w sferze dziedzictwa kulturowo – przyrodniczego 01-05-2021 - 30-04-2023 2 157 164,49 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Szlaki kulturowe
Transgraniczne produkty turystyczne
Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
SKARBY PRZYRODY POGRANICZA Ochrona zagrożonych gatunków wraz ze zrównoważonym udostępnieniem atrakcji przyrodniczo-krajobrazowych Starego Sącza i Lewoczy - innowacyjne ścieżki przyrodnicze na Miejskiej Górze i w Lewoczańskiej Dolinie Gmina Stary Sącz 01-09-2019 - 30-06-2022 2 936 595,70 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Piesze szlaki turystyczne
Skoordynowane inicjatywy edukacyjne w dziedzictwie
Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego
Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów Miasto Nowy Targ 01-01-2017 - 30-10-2018 1 961 117,63 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Szlaki kulturowe
Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova Gmina Miasto Krosno 01-06-2018 - 30-11-2019 116 526,51 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Sportowe pogranicze Powiat Bielski 01-07-2019 - 30-06-2022 527 980,30 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na polskiej i słowackiej Orawie Gmina Lipnica Wielka 01-11-2016 - 30-10-2018 690 272,78 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Szlaki kulturowe
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Szlak Kultury Wołoskiej Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Promocji Podkarpacia „Pro Carpathia“ 01-01-2017 - 30-10-2018 1 849 179,11 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Szlaki kulturowe
Transgraniczne produkty turystyczne
Kampanie promocyjne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Szlak Maryjny ("Światło ze Wschodu") Prešovský samosprávny kraj 01-01-2017 - 30-09-2021 3 274 283,67 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Szlaki kulturowe
Obiekty kulturalne
E-produkty i e-usługi
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Szlaki turystyczne pogranicza słowacko-polskiego jako narzędzie edukacji zawodowej dla utrzymania młodych ludzi w regionie Prešovská univerzita v Prešove 01-09-2019 - 31-08-2021 377 874,24 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Szlakiem karpackich ziół - w poszukiwaniu telekiae speciosae 01-09-2018 - 31-08-2019 57 991,42 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Tatry łączą Žilinský samosprávny kraj 10-07-2017 - 30-09-2020 5 757 121,49 EUR Zrównoważony transport transgraniczny Nowe i zmodernizowane drogi
Torfowiska wysokie - europejski unikat polsko-słowackiego pogranicza Gmina Czarny Dunajec 01-03-2017 - 30-10-2018 1 071 986,12 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Piesze szlaki turystyczne
Obiekty kulturalne
Transgraniczne Centrum Edukacji Euroregionu "Tatry" Związek Euroregion "Tatry" 01-05-2019 - 31-03-2022 331 874,10 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Uczenie się przez całe życie
Transgraniczny Klaster Gimnazjalny G13 Gymnázium Antona Bernoláka 01-09-2019 - 31-08-2021 894 431,53 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Turystyka bez granic - rozwój polsko-słowackiego szlaku turystycznego z Jeleśni do Klina Gmina Jeleśnia 01-03-2017 - 28-10-2018 1 558 401,46 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Piesze szlaki turystyczne
Kampanie promocyjne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Edukacja w dziedzictwie
Turystyka kulturowa i duchowa miasta Spiskie Podgrodzie i Głogowa Małopolskiego Mesto Spišské Podhradie 03-09-2018 - 31-08-2021 1 303 813,47 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Obiekty kulturalne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Twoje miejsca. Twoje dziedzictwo. Ziemia Jarosławska - Svidnik- Budowa nowych transgranicznych produktów turystycznych 01-07-2018 - 30-06-2019 58 425,00 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Wspólne standardy ochrony dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Unikatowe parki historyczne – skarby pogranicza polsko-słowackiego Mesto Snina 12-04-2019 - 31-12-2021 667 255,03 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Transgraniczne produkty turystyczne
Obiekty kulturalne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Uzdrowiska pogranicza polsko-słowackiego jako rozpoznawalny w skali Europy obszary realizacji turystyki zdrowotnej – etap I– budowa pętli rowerowej łączącej miejscowości uzdrowiskowe Doliny Popradu 02-01-2017 - 30-09-2020 5 027 025,80 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
E-produkty i e-usługi
W dolinie Dunajca – ochrona i odnowa zabytków pogranicza polsko-słowackiego: dworu w Tylmanowej i klasztoru w Czerwonym Klasztorze Gmina Ochotnica Dolna 01-10-2019 - 31-12-2022 2 843 168,68 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Obiekty kulturalne
Wdrażanie mikroprojektów z zakresu edukacji w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 17-02-2016 - 31-12-2022 1 146 432,88 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Wdrażanie mikroprojektów z zakresu ochrony i rozwoju dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w Euroregionie Karpackim i WJT w Preszowie Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 17-02-2016 - 31-12-2022 7 844 248,94 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe
Rzemiosło
Szlaki kulturowe
Architektura drewniana
Piesze szlaki turystyczne
Wędrowanie bez plecaka – wykorzystanie i promocja zasobów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego pogranicza Stowarzyszenie Euroregion Karpacki Polska 01-03-2017 - 31-10-2018 657 072,00 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Piesze szlaki turystyczne
E-produkty i e-usługi
Wspólna digitalizacja 3D obiektów historycznych obszaru transgranicznego SK-PL Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA 01-04-2017 - 31-10-2018 717 767,30 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Obiekty kulturalne
E-produkty i e-usługi
Wspólna ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego Gmin Nová Bystrica i Rajcza Obec Nová Bystrica 01-11-2016 - 30-10-2018 819 273,79 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Piesze szlaki turystyczne
Obiekty kulturalne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Wspólna ochrona sekretów kultury dudziarskiej i pasterskiej Obec Oravská Polhora 01-06-2020 - 31-12-2021 892 677,44 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Transgraniczne produkty turystyczne
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Edukacja w dziedzictwie
Wspólne działania na rzecz przywrócenia i utrzymania różnorodności biologicznej karpackich ekosystemów górskich LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Generálne riaditeľstvo 01-02-2019 - 31-10-2021 594 387,41 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Wspólne kształcenie zawodowe na pograniczu polsko-słowackim Związek Euroregion "Tatry" 17-02-2016 - 30-06-2022 1 308 450,27 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Uczenie się przez całe życie
Wspólnie w harmonii przyrody, ciała i duszy Žilinský samosprávny kraj 01-09-2019 - 31-08-2022 2 030 875,05 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Nowa lub zmodernizowana infrastruktura rekreacyjna
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Wysoka jakość transgranicznej edukacji zawodowej drogą do poprawy rynku pracy na terenie pogranicza MAS Orava, o.z. 01-10-2019 - 31-12-2021 235 839,20 EUR Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie Edukacja transgraniczna
Za woniom drzewa Gmina Brenna 01-11-2019 - 31-10-2021 633 333,16 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Rzemiosło
Szlaki kulturowe
Działania na rzecz wspólnej ochrony środowiska naturalnego
Ochrona dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego
Edukacja w dziedzictwie
Zakopane - Miasto Wysokie Tatry tatrzańskie ścieżki rowerowe Gmina Miasto Zakopane 01-04-2018 - 30-06-2022 1 783 037,08 EUR Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Ścieżki rowerowe